Ketterät menetelmät (Agile) ovat tulleet yhä suositummiksi projektinhallinnassa

Perinteisessä projektinhallinnassa projekti nähdään jonona tehtäviä, joissa siirrytään aina seuraavaan vaiheeseen edellisen vaiheen valmistuttua. Ketterän projektinhallinnan pääajatus on, että projektissa tuotetaan toimituskelpoista materiaalia jatkuvalla syötöllä.

Yleisiä ketterän projektinhallinnan menetelmiä ovat Scrum ja Kanban.

Parannuksia ja lisäyskiä tehdään pala kerrallaan, jotta projekti soljuu koko ajan eteenpäin, sen sijaan, että tähdättäisiin yhteen päätepisteeseen, jonka jälkeen projekti on finaalissa. Kuhunkin toteutettavaan palaseen kerätään kulloinkin tärkeimmät työt.

Ketterien menetelmien kiistattomana hyötynä on se, että isossakin projektissa tulee tuotettua nopeasti jonkinlaista lopputuotetta. Tällöin projektin häiriintyessä tai keskeytyessäkin on onnistuttu tuottamaan jotain arvokasta, sen sijaan että aika olisi valunut täysin hukkaan.

Dilbert Agile ketterät menetelmät projektinhallinnassa
SEOSEON Digitoimisto animated logo

Katso valmis Agile template SEOSEON Digitoimiston sivustolta.

Ota nyt monday.comin Agile template käyttöön SEOSEON Digitoimiston kautta.

Miksi termi ”ketterä”?

Ketterän kehittämisen arvoihin kuuluu, että yksilöiden välinen kanssakäyminen laitetaan prosessien ja työkalujen yläpuolelle, toimivaa tuotetta arvostetaan enemmän kuin viimeiseen asti hiottua dokumentaatiota, asiakkaan kanssa tehtävää yhteistyötä arvostetaan yli sopimusvääntöjen ja muutoksiin pyritään vastaamaan vaikka se vaatisi alkuperäisen suunnitelman muuttamista.

Ketterä projektinhallinta ylittää yllättävät esteet, sen sijaan että painaisi vain näitä päin. Esimerkiksi ketterässä ohjelmistokehityksessä ainoa merkki onnistumisesta on julkaistu toimiva ohjelmisto tai sen osa.

Ketteryys sopii kaikille

Ketterä projektinhallinta nojaa asioiden priorisointiin ja turhan työn kitkemiseen. Vaikka Agile nähdään usein ohjelmistotalojen touhuna, sitä voi – ja kannattaa käyttää – lähestymistapana mihin tahansa projektin tai tiimin hallintaan kun halutaan tuottaa asiakkaalle maksimaalista hyötyä.

Katso videolta, miten monday.com käyttää Agilea

Tarkemmin monday.com käyttää tässä heidän työkalullaan ketterän projektinjohtamisen menetelmää Scrumia.

monday.com logo gif

Ota monday.com testiin

Kokeileminen on ilmaista ja ketterien menetelmien hyödyntäminen projektinhallinnassa onnistuu helposti!

Lue myös:

Scrum on yksi ketterän projektinjohtamisen menetelmä. Sen pääpiirteisiin kuuluvat määrämittaiset kehitysjakso joita kutsutaan sprinteiksi.

Kanban lienee useimmille tuttu Kanban taulunäkymästä. Näkymässä tehtäviä siirrellään vasemmalta oikealle eri vaiheiden läpi.

monday.com logo gif

Kokeile nyt ketterää työkalua projektinhallintaan ilmaiseksi​