Kanban • Ketterät menetelmät projektinhallinnassa [3/3]

Kanban on Scrumin ohella toinen usein käytetty ketterän kehittämisen metodi

Kanban lienee useimmille tuttu Kanban taulunäkymästä, jossa tehtävät siirrellään vasemmalta oikealle läpi eri vaiheiden.

Kanban monday

Kuten Scrummissakin, myös Kanban metodologiassa pyritään mahdollistamaan tiivis tiimin keskinäinen yhteistyö ja tuotoksien jatkuva tuotanto. Näiden lähestymistapojen merkittävimmät erot ovat roolituksessa ja suhtautumisessa projektin aikaisiin muutoksiin.

Kanbanissa tiimi ei seuraa tiettyjä ennalta määritettyjä rooleja. Kanbanin osalta kehitystyö ei ole jaettu sprintteihin vaan työskentely on jatkuvaa. Tämä mahdollistaa muutokset milloin tahansa projektin aikana, eikä ainoastaan kehityssprinttien välillä. Kanban soveltuukin hyvin projekteihin joissa tehtävien prioriteetti ja luonne muuttuu nopeasti.

Jatkuvassa muutoksessa elävätiimi tarvitsee kuitenkin rajoja. Kanbanissa rajat on aseteltu niin kutsutuilla WIP limiiteillä, jotka estävät siirtämästä uusia tehtäviä seuraavaan työvaiheeseen, mikäli tässä työvaiheessa on jo entisestään liikaa tehtäviä. Tällöin edelliset työtehtävät pitää suorittaa seuraavaan vaiheeseen asti, ennen kuin uusia tehtäviä voidaan siirtää eteenpäin. Tästä vaiheistuksesta näkyy hyvin Kanbanin historiallinen tausta.

Nykyisin monesti myös ohjelmistoprojekteissa käytetyn metodologian lähtökohta on Japanissa tuotannon ohjauksessa. Just-in-time perusteisessa tuotannossa Kanbanilla avulla pyrittiin varmistamaan, että välituotteiden invetaario ei pääse kasautumaan ja tietty tuotantovaihe ei muodostu pullonkaulaksi ja samalla varmistuttiin siitä, että lopullisia toimitettavia tuotteita lähtee asiakkaille järkevillä toimitusajoilla.

Katso suosittelemamme projektinhallitatyökalut >>


Lue myös:

Osa 1: Agile – Ketterät menetelmät projektinhallinnassa

Ketterät menetelmät (Agile) ovat tulleet yhä suositummiksi projektinhallinnassa.

Osa 2: Scrum on ketterän projektijohtamisen muoto

Scrum on yksi ketterän projektinjohtamisen muoto. Sen pääpiirteisiin kuuluvat määrämittaiset kehitysjakso joita kutsutaan sprinteiksi.


Kokeile nyt ketterää työkalua projektinhallintaan ilmaiseksi

Monday

Kokeile monday.comia ilmaiseksi!

Scrum • Ketterät menetelmät projektinhallinnassa [2/3]

Scrum on yksi ketterän projektinjohtamisen muoto

Scrumin pääpiirteisiin kuuluvat määrämittaiset kehitysjakso joita kutsutaan sprinteiksi. Sprintit ovat eräänlaisia miniprojekteja, joiden aikana päätetään suorittaa tietyt ennalta määrätyt tehtävät.

Useimmiten sprintit kestävät alle 30 päivää. Yleisin sprintin kesto on kaksi viikkoa. Sprinttien sisällä käydään päivittäisi 15 minuutin palavereja, joiden aikana tiimin sisällä käydään läpi tapahtunut kehitys ja uudelleen organisoidaan työtä jos tarpeen.  Scrum on suunniteltu erityisesti pienten (3-9 henkilön) ohjelmistokehitystiimien käyttöön.

Scrum ketterä projektijohtamisen muoto Monday board

Scrum roolitus

Product owner

Product owner on tiimissä asiakkaan ääni ja hänen vastuullaan on maksimoida tiimin tuoma arvo asiakkaalle. Product owner ylläpitää ja priorisoi tehtävien backlogia ja kuvaa tuotetta asiakkaan käyttämin termein. Product ownerin tehtävä ei ole määritellä teknologisia ratkaisuja joilla asiakkaan arvo maksimoidaan, vaan keskittyä kommunikoimaan asiakkaan kanssa ja tuomaan hänen kaipaamansa todelliset toimintaa ohjaavat muutokset lopullisene tuotteeseen.

Kehitystiimi

Kehitystiimi vastaa itse tuotteen toteutuksesta. Kehitystiimiin voi ohjelmistokehityksessä kuulua muitankin kuin ohjelmoijia.

Scrum master

Scrum masterin tärkein tehtävä on suoda kehitystiimille työrauha. Scurm masterin kontolla on järjestää tiimin tapaamiset, auttaa Product owneria backlogin kanssa, coachata ja pitää yllä itsejärjestyvän tiimin ilmapiiriä.

Backlog

Backlog sisältää tehtävät (user stories, use cases) joita käytetään uusien ominaisuuksien, bugikorjausten jne. määrittelyssä. Backlogissa kohtaavat product ownerin määrittelemä liiketoiminnallinen arvo ja kehitystiimin määrittelemä haaste kyseisen arvon saavuttamiseksi.

Sprint backlog

Spriting backlogiin merkitään kunkin sprinttijakson aikana suoritettavat tehtävät. Näitä tehtäviä ei koskaan ylemmältä taholta määritellä jokin tehtäväksi vaan itseorganisoituva tiimi poimii itselleen omat tehtävänsä yksilöllisten taitojen mukaan.

Katso parhaat työkalut ketterään projektinhallintaan >>


Lue myös:

Osa 1: Agile – Ketterät menetelmät projektinhallinnassa

Ketterät menetelmät (Agile) ovat tulleet yhä suositummiksi projektinhallinnassa.

Osa 3: Kanban on yleinen ketterän kehittämisen metodi

Kanban lienee useimmille tuttu Kanban taulunäkymästä. Näkymässä tehtäviä siirrellään vasemmalta oikealle eri vaiheiden läpi.


Kokeile nyt ketterää työkalua projektinhallintaan ilmaiseksi

Monday

Kokeile monday.comia ilmaiseksi!

Agile • Ketterät menetelmät projektinhallinnassa [1/3]

Ketterät menetelmät (Agile) ovat tulleet yhä suositummiksi projektinhallinnassa

Perinteisessä projektinhallinnassa projekti nähdään jonona tehtäviä, joissa siirrytään aina seuraavaan vaiheeseen edellisen vaiheen valmistuttua. Ketterän projektinhallinnan pääajatus on, että projektissa tuotetaan toimituskelpoista materiaalia jatkuvalla syötöllä.

Yleisiä ketterän projektinhallinnan muotoja ovat Scrum ja Kanban.

Parannuksia ja lisäyskiä tehdään pala kerrallaan, jotta projekti soljuu koko ajan eteenpäin, sen sijaan, että tähdättäisiin yhteen päätepisteeseen, jonka jälkeen projekti on finaalissa. Kuhunkin toteutettavaan palaseen kerätään kulloinkin tärkeimmät työt.

Ketterien menetelmien kiistattomana hyötynä on se, että isossakin projektissa tulee tuotettua nopeasti jonkinlaista lopputuotetta. Tällöin projektin häiriintyessä tai keskeytyessäkin on onnistuttu tuottamaan jotain arvokasta, sen sijaan että aika olisi valunut täysin hukkaan.

Dilbert Agile ketterät menetelmät projektinhallinnassa

Miksi termi ”ketterä”?

Ketterän kehittämisen arvoihin kuuluu, että yksilöiden välinen kanssakäyminen laitetaan prosessien ja työkalujen yläpuolelle, toimivaa tuotetta arvostetaan enemmän kuin viimeiseen asti hiottua dokumentaatiota, asiakkaan kanssa tehtävää yhteistyötä arvostetaan yli sopimusvääntöjen ja muutoksiin pyritään vastaamaan vaikka se vaatisi alkuperäisen suunnitelman muuttamista.

Ketterä projekti ylittää yllättävät esteet, sen sijaan että painaisi vain näitä päin. Esimerkiksi ketterässä ohjelmistokehityksessä ainoa merkki onnistumisesta on julkaistu toimiva ohjelmisto tai sen osa.

Ketteryys sopii kaikille

Ketterä projektinhallinta nojaa asioiden priorisointiin ja turhan työn kitkemiseen. Vaikka Agile nähdään usein ohjelmistotalojen touhuna, sitä voi – ja kannattaa käyttää – lähestymistapana mihin tahansa projektin tai tiimin hallintaan kun halutaan tuottaa asiakkaalle maksimaalista hyötyä.

Katso parhaat projektinhallintatyökalut >>


Lue myös:

Osa 2: Scrum on ketterän projektijohtamisen muoto

Scrum on yksi ketterän projektinjohtamisen muoto. Sen pääpiirteisiin kuuluvat määrämittaiset kehitysjakso joita kutsutaan sprinteiksi.

Osa 3: Kanban on yleinen ketterän kehittämisen metodi

Kanban lienee useimmille tuttu Kanban taulunäkymästä. Näkymässä tehtäviä siirrellään vasemmalta oikealle eri vaiheiden läpi.


Kokeile nyt ketterää työkalua projektinhallintaan ilmaiseksi

Monday

Kokeile monday.comia ilmaiseksi!

Video: Projektin johtaminen jouhevaksi monday.com webinaari

Videolla näette kokonaisuudessaan 14.2.2018 pidetyn webinaarin.

monday.com alennuskoodi: 5SUOMI saat 5% lisäalennuksen listahinnoista!

Jätä kysymykset alla olevaan kommenttikenttään tai sähköpostilla – me vastaamme!

Kokeile monday.comia ilmaiseksi!


Webinaarin pitäjä

SEOSEON Joonas Jukkara

JOONAS JUKKARA

SEOSEON LTD

joonas.jukkara@seoseon.com

Katso Joonaksen LinkedIn profiili tästä


Olemme monday.com:n sertifioitu kumppani Suomessa

Monday partner Suomi

Lue lisää monday.com työkalusta Projektinhallinta.info etusivulta

Kokeile monday.comia ilmaiseksi!