Kanban monday
Kanban • Ketterät menetelmät projektin­hallinnassa [3/3]

Kanban on Scrumin ohella toinen usein käytetty ketterän kehittämisen metodi Kanban lienee useimmille tuttu Kanban taulunäkymästä, jossa tehtävät siirrellään vasemmalta oikealle läpi eri vaiheiden. Kuten Scrummissakin, myös Kanban metodologiassa pyritään mahdollistamaan tiivis tiimin keskinäinen yhteistyö ja tuotoksien jatkuva tuotanto. Näiden lähestymistapojen

Scrum ketterä projektijohtamisen muoto Monday board
Scrum • Ketterät menetelmät projektin­hallinnassa [2/3]

Scrum on yksi ketterän projektinjohtamisen menetelmä Scrumin pääpiirteisiin kuuluvat määrämittaiset kehitysjakso joita kutsutaan sprinteiksi. Sprintit ovat eräänlaisia miniprojekteja, joiden aikana päätetään suorittaa tietyt ennalta määrätyt tehtävät. Useimmiten sprintit kestävät alle 30 päivää. Yleisin sprintin kesto on kaksi viikkoa. Sprinttien sisällä

Ketterät menetelmät
Agile • Ketterät menetelmät projektin­hallinnassa [1/3]

Ketterät menetelmät (Agile) ovat tulleet yhä suositummiksi projektinhallinnassa Perinteisessä projektinhallinnassa projekti nähdään jonona tehtäviä, joissa siirrytään aina seuraavaan vaiheeseen edellisen vaiheen valmistuttua. Ketterän projektinhallinnan pääajatus on, että projektissa tuotetaan toimituskelpoista materiaalia jatkuvalla syötöllä. Yleisiä ketterän projektinhallinnan menetelmiä ovat Scrum ja Kanban. Parannuksia