CRM
ASIAKKUUDEN­HALLINTA

monday.com CRM-ohjelmistona

Katso videolta, miten monday.com taipuu asiakkuudenhallintaan.

Lataa ilmainen monday.com CRM template SEOSEON Digitoimiston verkkosivuilta.

monday.comin virallinen Gold-tason parneri SEOSEON Digitoimisto tarjoaa ilmaiseksi valmiiksi räätälöidyn CRM-pohjan asiakkuudenhallintaan. Lataa valmis monday.com CRM-pohja ilmaiseksi ja huomaa sen nerous!

monday.com logo gif

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Ei vaadi maksutietoja.

monday.comia projektinhallintaan hyödyntäville yrityksille CRM-ominaisuus on ikuisesti ilmainen!

Rakenna asiakassuhteita, jotka tuovat tuloksia

Monday kuukausinäkymä kannettavassa

Tarjoa yhteistyö­kumppaneillesi täysi läpinäkyvyys asiakkuuden­hallinnan avulla

Jos projektien tilannepäivityksien tekeminen asiakkaillesi vie paljon aikaa, jatka lukemista. Hukuit sitten viikkopalavereihin, kuukausiraportteihin tai puhelinsoittoihin, niiden hoitoon on olemassa visuaalinen ratkaisu!

Mitä on asiakkuuden­hallinta CRM?

Asiakkuudenhallintaa on käytetty 90-luvulta lähtien yritysten toiminnassa asiakassuhteiden ja liiketoimintastrategioiden parantamiseen. Nykypäivänä siitä voidaan modernimmin puhua myös asiakkuuksien johtamisena. Yleisin käsitys asiakkuudenhallinnasta on tietokantajärjestelmä, jonka avulla yritykset luovat henkilökohtaisempia asiakaskontakteja laajaskaalaisessa asiakaskunnassa.

Asiakkuudenhallinnasta käytetään suomalaisessa työelämässä myös kansainvälistä lyhennettä CRM (= Customer Relationship Management), ja sen toimiva organisointi tarkoittaa onnistunutta yhteydenpitoa ja projektisuunnittelua asiakkuuksien kesken, joilla jokaisella on omat vaatimuksensa, toiveensa ja kriteerinsä asioiden ylläpidosta.

Asiakkuuden­hallinnan taustaa

Asiakkuudenhallinnan konsepti alkoi kehittyä jo 80-luvulla. Tuolloin aiheesta käytettiin käsitettä tietokanta­markkinointi. Siinä käytettiin asiakastietokantoja luomaan henkilökohtaista suoramarkkinointia potentiaalisille asiakkaille. Tämä metodi korosti tilastotieteiden hyödyntämistä asiakaskäyttäytymisen tulkitsemisessa ja ennustamisessa. Tietokanta­markkinoinnista kasvoi kokonainen teollisuus, jossa tietopankit markkinoivat keräämiään tietoja yrityksille.

Tällaisen markkinoinnin ja myynnin vanhempina pidetään yleisesti Robert ja Kate Kestnbaumia, jotka kehittivät uuden metriikan suoramarkkinointi­tarkoituksiin. Näihin parametreihin lukeutuivat mm. asiakkaan elinkaariarvo (CLV, Customer Lifetime Value), joka arvioi asiakassuhteen kestosta tulevan nettohyödyn, sekä muita ekonometrisiä esitysmalleja.

Asiakkuuden­hallinta 90-luvulla

Ensimmäisten ammattimaista CRM-järjestelmien kehitys alkoi tosissaan 90-luvulla. Alan aikaisimpia innovaattoreita oli Brock Control Systems, joka teki yhteydenhallintasovelluksillaan isoja harppauksia myynnin automatisoinnin kehittämiseen. Ne tarjosivat myynnin ammattilaisille tietokantamarkkinoinnin ominaisuuksia, jotka yhdistyivät asiakkuuden johtamisen kanssa.

Tämä tarjosi yrityksille paljon käyttökelpoisemmat asiakastiedot ja automatisoi inventoinnin ja asiakaskäyttäytymisen seuraamisen. Vuoteen 1995 mennessä nämä sovellukset olivat jo hyvin lähellä nykypäivänä käyttämiämme asiakkuudenhallinta­sovelluksia.

Asiakkuuden­hallinta uudella vuosituhannella

2000-luvulla asiakkuudenhallintaa on viety eteenpäin jättiharppauksin. Vuosituhannen alussa kehitettiin paljon kattavampia järjestelmiä, joita alettiin käyttämään kaikkien yrityskontaktien ylläpitoon ja vuosikymmenen vaihtuessa tästä oli tullut jo markkinastandardi. Vuonna 2007 nähtiin ensimmäiset pilvinpalvelimiin kehitetyt asiakashallintajärjestelmät, jotka eivät vielä ottaneet tuulta alleen käyttöliittymän muokkausmahdollisuuksien puutteet vuoksi, mutta monday.com on korjannut tämän asian!
monday.comin tiimitehtävät kannettavassa ja kännykkässä
monday.com logo gif

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Ei vaadi maksutietoja.

Ilmainen CRM on helposti rakennettavissa monday.com Work OS -järjestelmän boardiksi.

Mihin asiakkuuden­hallintaa tarvitaan?

Jokainen yritys tavoittelee kasvua ja uusia asiakkaita. Mutta uusien asiakaskontaktien ohella on myös tärkeää muistaa jo saatujen asiakkuuksien ylläpito. Tilastojen mukaan suurin osa jokaisen yrityksen tulevaisuuden tuloista tulee viidennekseltä nykyisistä asiakkaista. Tämän vuoksi sujuva asiakkuudenhallinta on elintärkeää tulevaisuuden kannalta.

Asiakkuudenhallinta on perinteisesti hoidettu käyttämällä useita hajanaisia työkaluja: laskentataulukkoja, puhelin- ja sähköpostiyhteyksiä, muistiinpanoja, kalentereita ja niin edelleen. Kaikkien näiden kommunikointikanavien organisointi voi olla hankalaa sitä mukaa, kun asiakaskontaktit lisääntyvät ja projektit etenevät pidemmälle. Toimiva CRM-järjestelmä auttaa tässä asiassa!

Mistä osa-alueista asiakkuuksien johtaminen koostuu?

Asiakkuudenhallinnan keskeisimmät osa-alueet ovat asiakaspalvelu, myynti, sekä markkinointi. Näillä jokaisella osa-alueella on potentiaalia kehittyä spesialistiksi asti, joten niissä kehittymistä pitäisi pyrkiä tarkkailemaan itsenäisinä aloinaan ja mahdollisuuksien mukaan jakaa omiin tiimeihinsä tai osastoihinsa kehittymisen maksimoimiseksi. Markkinoinnin kannalta yritykset yleisesti panostavat erityisesti asiakaspalveluun ja myyntiin, mutta markkinoinnin tärkeyttä asiakkuudenhallinnan kehittämisessä ei sovi unohtaa.

Miten asiakkuuden­hallinta voi edistää sinun yrityksesi toimintaa?

Toimivan CRM-järjestelmän etuna on parantaa yrityksien ymmärrystä asiakaskäyttäymisestä ja konkreettisesti mittaamaan heidän arvoaan liiketoiminnallesi. Tämä mahdollistaa sinun kohdentaa markkinointia paremmin ja lisätä myyntiä tarkempiin asiakasprofiileihin turvautuen. Tuloksena on todennäköisemmin onnistuvat asiakasyhteistyöt sekä parempi asiakastyytyväisyys, joka johtaa pitkäaikaisempiin asiakassuhteisiin.

monday.com keskustelunäkymä

Monday.com tekee asiakkuuksien hallitsemisesta helppoa

Monday.com:issa on helppokäyttöinen käyttöliittymä kaiken mahdollisen tiedon jakamiseen asiakkaiden kanssa. Se auttaa sinua pitämään yhteyttä sekä organisoimaan ja visualisoimaan projektisi niin, että asiakkaiden on helppo ymmärtää asioiden kulku. Asiakastaulun avulla yrityksesi voi kutsua asiakkaat seuraamaan projektien etenemissuunnitelmia. Kyseisellä taululla voit listata kaikki käynnissä olevat projektit ja tehtävät, jakaa tietoa, seurata määräaikoja ja tehdä jatkosuunnitelmia.

Asiakkaallasi on täysi ymmärrys siitä, mitä ja milloin yrityksesi tekee, joka säästää arvokasta aikaasi. Sinulla on useita vaihtoehtoja työn etenemisen visualisoinnille.

Asiakkuuden­hallinta vaatii helppoa ja sujuvaa viestintää

Me ymmärrämme, että yrityksesi asiakkaat ovat sinulle tärkeitä.

Monday.com on kehittänyt sovelluksen, jossa visuaaliset ominaisuudet puhuvat yrityksesi puolesta. Käyttöliittymä ei pelkästään välitä tietoa ja viestejä oikeisiin paikkaan, mutta voi jopa tehdä sähköpostista tarpeetonta.

Käyttämällä monday.com:ia asiakkuudenhallintaan voit pitää yhteistyöt ja yhteydenpidon samassa paikassa. Jokaisella projektilla on oma syöte, jossa voi kommunikoida tiettyihin tehtäviin liittyvistä asioista. Pystyt lähettämään viestejä asiakkaalle tehtävän hyväksyttämisestä tai tekemään tilannepäivityksiä. Keskusteluominaisuudet antavat sinun myös nähdä, että milloin ja kenen osalta viesti on nähty. Monday nostaa myös organisaation sisäisen viestinnän aivan uudelle tasolle.

Sinun on myös mahdollista käyttää asiakkuudenhallinnan työkalua tiedostojen jakamiseen ja pitää projektit, dokumentointi ja käydyt tiedonvaihdot samassa paikassa. Tämä selkeys sinun ja asiakkaan välillä rohkaisee työskentelemään olennaisimpien tehtävien parissa. Työn tuottavuus nousee tuntuvasti, kun asiakkaasi on varma siitä, että asiat kulkevat oikeaan suuntaan.

Hallitse kaikki asiakkaasi

Sinä tarvitset työkalun, joka on enemmän, kuin pelkkä jaettu projektitaulu asiakkaasi kanssa. Asiakkuudenhallinta on jotain, mitä pitäisi pystyä tekemään vaivatta kaikkien asiakkaiden kanssa yhdellä alustalla.

Monday.com antaa sinun luoda CRM-taulun, johon voit keskittää kaikki asiakastietosi täysin muokattavissa olevassa rakenteessa. Voit käyttää erilaisia sarakkeita kaikkien asiakastietojen visualisoimiseen. Voit lisätä muistiinpanoja, siirtää asiakkaita kanavasta toiseen ja tehdä jokaisesta tehtävästä muokattavan asiakohdan.

Tällainen ”kulissien takana” tapahtuvat asiakkuudenhallinta tekee asiakkaan prioriteettien hahmottamisesta paljon helpompaa, koska sisäinen CRM- ja kommunikointityökalut ovat samassa paikassa. Tämä tekee päätöksenteosta ja tiedonvälityksestä asiakkaan kanssa helppoa.

Vuonna 2007 nähtiin ensimmäiset pilvinpalvelimiin kehitetyt asiakashallintajärjestelmät, jotka eivät vielä ottaneet tuulta alleen käyttöliittymän muokkausmahdollisuuksien puutteet vuoksi, mutta monday.com on korjannut tämän asian!

monday.comin CRM näkymä
monday.com logo gif

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Ei vaadi maksutietoja.

monday.com on uudenlainen työnkäyttöjärjestelmä (Work OS), mikä palvelee projektinhallinta-, automaatio- ja raportointiominaisuuksien lisäksi myös ketteränä CRM-ohjelmistona. Kaikki sisältyy samaan käyttäjämäärään perustuvaan hintaan.

done