E-book
Digitaalinen projektien johtaminen ja hallinta

E-book - työn johtaminen ja hallinta digitaalisesti

Työn johtaminen ja hallinta

Viisi tapaa, jotka ajavat uutta tuottavuuden vallankumousta

Miksi asioita on niin hankalaa saada tehdyksi?

Tavanomainen päivä saattaa mennä jotenkin näin: Istut pöytäsi ääressä masentuneena, kun katsot täyteen ahdettua kalenteriasi. On juoksevia asioita ja tiimiin yhteyksien ylläpitoa. Jossain välissä pitää tarkistaa, että miten firman strategia näyttää toimivan ja miten lähellä ollaan vuositavoitteita – siis silloin, kun sähköposti ei tulvi yli tai puhelin soi jatkuvasti vaatien huomiotasi.

Jokapäiväinen puurtaminen voi olla yrityksen hyvinvoinnista huolehtivalle hyvin kuluttavaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on suuri ja he vaativat enemmän joustavuutta etätöissä. Samalla kilpailija kohauttaa markkinoita uudella tuotteellaan.

Tarvitset aikaa selvitäksesi kaikista näistä ongelmista, mutta se tuntuu mahdottomalta, koska yrityksesi asioiden organisointi on erinäisistä työkaluista kasaan haalittu tilkkutäkki.

Nuolet alas

Tuttu tuska? Et ole yksin!

Lukemattomat yritykset koosta ja alasta riippumatta tuskailevat pitäessään modernin työelämän lankoja käsissään. Johtoryhmät, niin kuin sinunkin, yrittävät pyörittää yrityksen toimintaa tuottavasti ja tehokkaasti, samalla pitäen huolta kaiken ikäisten työntekijöiden työtyyväisyydestä.

monday.com logo gif

Mitä odotat? Koe monday.com jo tänään!

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Vilkaistaampa tilastoja:

51%

”Häiriöt ovat välttämättömiä”

51% johtajista on sitä mieltä, että kilpailijat uhkaavat yrityksen tasapainoa.
6%

”Nykypäivän työvoima on muuttunut”

Suuret ikäluokat ovat vuonna 2020 vain 6% työvoimasta.
73%

”Joustavuus ei ole enää vain etu. Se on vaatimus”

73% työntekijöistä sanoo, että joustavat työolosuhteet parantavat työtyytyväisyyttä.

Juuri nyt tehokkuus ja yhteistyö ovat tärkeämpiä kuin koskaan yrityksen toiminnalle. Suunnitelmien täytyy olla saumattomia ja aikarajat saavutettava ongelmitta. Teknologia esittää tässä tärkeää roolia. Mutta mikä tahansa sovellus ei käy. Entä edellä mainitun kaltainen tilkkutäkki? Ei.

Digitaalinen työnohjaus asettaa uuden standardin työn tuottavuuden ja yhteistyön suhteen, antamalla kaikille tarvittavat välineet saada työt tehdyksi.

monday.com kannettavassa tietokoneessa

Sovellusten kasautuminen yhteistöiden ongelmana

Jos nyökkäilit herkeämättä tämän E-kirjan johdantoa lukiessasi, niin sille on syynsä. Turha monimutkaisuus on organisaatioiden kansantauti — varsinkin johtajille, jotka joutuvat hallinnoimaan työn kulkua sekalaisilla työkaluilla ja sovelluksilla.

Tässä on pohdittavaa: Suurin osa johtajista ja päälliköistä käyttää jopa yli 85% päivästään pallotellen sähköpostin, puhelimen ja tapaamisten välillä. Perusduunaritkaan eivät ole tältä ilmiöltä turvassa. Sen lisäksi, että he joutuvat tasapainoittelemaan omien tiimien keskusteluiden ja projektien välillä, täytyy työntekijöiden myös tehdä yhteistöitä muiden yritysten kollegojen kanssa eri toimialoilla. Tämä tekee päivittäisestä projektinhallinnasta ja kommunikoinnista monimutkaisempaa.

”31% työntekijöistä työskentelee enimmäkseen tai pelkästään tiimeissä.”
”65% työntekijöistä työskentelee yhteistyössä eri toimialojen kanssa.”

Deloitte

Monet yritykset ja organisaatiot ovat ottaneet käyttöönsä lukuisia sovelluksia tiimityöskentelyn suoraviivaistamiseksi ja työtehokkuuden parantamiseksi. Päältä päin katsottuna tämä vaikuttaa toimivalta ratkaisulta. Chateillä, sekä viesti- ja projektinhallintatyökaluilla on omat etunsa, mutta kun sovellusten määrä kasvaa isommaksi, niin ongelmia tuottavuudessa alkaa ilmaantumaan:

Lasit kuvake

Selkeyden puute:

Kun tiimit käyttävät tarpeisiinsa useita työkaluja, on toiminnasta vastaavien kasvavasti hankalampaa kartoittaa projektien etenemistä ja tehokkuutta. Johtajien pitää tietää, että mitkä tehtävät on suoritettu, mitkä ovat jäljessä ja mitä vaikutuksia tällä on yrityksen tehokkuudelle. Ilman tätä tietoa johdon on mahdotonta määrittää luotettavasti onko yritys saavuttamassa vuosittaiset tavoitteensa.
Etana kuvake

Tehottomuus:

Kun työntekijät poukkoilevat eri työkalujen ja alustojen välillä, tietoa ja työtä voi hukkua helposti. Työntekijät voivat unohtaa, että missä projektien viimeisimmät versiot ovat saatavilla ja miten pitkälle niitä on tehty. Eikä pidä unohtaa miten hankalaa on olla tuottava, kun vastailet eri chatteihin ja maileihin pitkin päivää.
Tehtävälista kuvake

Versionhallinta- ja laaduntarkkailuongelmat:

Jos tiimit eivät pysy ajan tasalla töiden edistymisestä, viimeisimmistä versioista ja muutoksista, niin ne saattavat käyttää aikaansa vanhentuneisiin tietoihin tai jo tehtyjen työvaiheiden jatkamiseen. Tämä voi johtaa virheelliseen tuotteeseen, ja vaikuttaa negatiivisesti työn tehokkuuteen, yrityksen imagoon ja pahimmassa tapauksessa asiakastyytyväisyyteen.

Kukaan ei tietenkään voi odottaa yrityksen hylkäävän kaikkia käyttämiään työkaluja sen jälkeen, kun niistä on tullut olennainen osa toimintaa, koska työntekijät ovat tottuneet niihin. Järkevin ratkaisu on järjestelmä, joka integroi, keskittää ja suoraviivaistaa digitaalisen työnkulun ja kommunikoinnin näiden työkalujen käyttäjien välillä.

monday.com logo gif

Mitä odotat? Koe monday.com jo tänään!

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi

monday.com näkymät

Viisi hyvää puolta digitaalisessa työnkulussa

1. Läpinäkyvyys ja ymmärrys

Digitaaliset työnkulut keskittävät työryhmät ja projektit. Yhdellä alustalla käyttäjät saavat selkeän näkymän alusta loppuun, oli kyse sitten käynnissä olevista tehtävistä, dokumentoinnista, keskusteluista ja aikarajoista. Tämä parantaa tuntuvasti tehokkuuteen pyrkivän organisaation toimintaa.

Tämä tarjosi yrityksille paljon käyttökelpoisemmat asiakastiedot ja automatisoi inventoinnin ja asiakaskäyttäytymisen seuraamisen. Vuoteen 1995 mennessä nämä sovellukset olivat jo hyvin lähellä nykypäivänä käyttämiämme asiakkuudenhallinta­sovelluksia.

Johtoryhmä:

Vuosittain johdosta vastaavat henkilöt kokoontuvat sopimaan yhtiön tavoitteista, mutta pöydästä poistumisen jälkeen monet esille tulleet tavoitteet unohtuvat. Harvard Business Reviewn mukaan jopa puolet organisaatioista ei pääse edes 60%:iin asettamistaan tavoitteista.

Kun yritys omaksuu digitaalisen työnkulun käytön, niin johtoporras saa hyvän käsityksen tärkeistä projekteista ja tavoitteista kaikilla yrityksen osa-alueilla. Tämä johtaa parempaan tulevaisuuden suunnitteluun, joka on myös realistista tavoitteiltaan. Joustavat ohjausnäkymät auttavat heitä myös ymmärtämään eri osa-alueita ja huomaamaan toimintamalleja ja strategioita joilla tiiminvetäjien ja työntekijöiden toimintaa voidaan tehostaa.

Tiiminvetäjät ja päälliköt:

Digitaalinen työnkulku antaa päälliköille nopean pääsyn tarvitsemaansa tietoon. Enää ei tarvitse lukea monimutkaisia laskentataulukkoja tai liikaa turhaa tietoa sisältäviä raportteja. Digitaalinen työnkulun avulla he voivat helposti arvioida tiimin tuottavuutta ja yksilösuorituksia. Esimerkiksi markkinointipäällikkö voi tarkkailla useita osa-alueita sisältäviä kampanjoita, mukaan lukien myynti, tuotteistaminen ja sisältö. Tai hän voi tarkkailla työntekijöiden henkilökohtaista tekemistä arvioidakseen, että etenevätkö hommat suunnitellusti. Tämän lisäksi työntekijät pyytävät kasvavissa määrin selkeää ja läpinäkyvää kommunikointia tiiminvetäjien kanssa, jonka tämä työnkulku mahdollistaa.

Työntekijät:

Työntekijät pallottelevat useiden tehtävien välillä päivittäin. Heidän tehtävälistansa sisältää sekä kiireellisiä, että pitkäaikaisia projekteja. Digitaalinen työnkulku ottaa tuskan pois useiden deadlinejen ja keskustelujen hallinnasta. Työntekijät tietävät tulevista tehtävistä, saavat välittömästi tiedon uusista tilanteista ja ovat kartalla määräajoista. Tuottavuuden haaste on helppo ottaa vastaan.

monday.com working done

2. Horisontaalinen yhteistyö

Vuosikymmeniä yrityksiä on riivannut toiminnallisesti eristäytyminen. Eri työryhmät työskentelevät omissa maailmoissaan tehden eri tehtäviä, usein omilla säännöillään. Usein ryhmät toimivat laput silmillä tietämättä mitään kollegoidensa työn etenemisestä.

Myyntiryhmälle tulee ikävänä yllätyksenä se, kun markkinointipuoli päättää yllättäen vaihtaa uusimman kampanjan teemaa. Tai miten talouspuolesta vastaavat närkästyvät, kun selviää, että henkilöstövastaavat ovat menneet selvästi yli budjetin palkatessaan uutta väkeä.

Hyvä uutinen on se, että yritykset aktiivisesti ottavat käyttöönsä työkaluja, joilla näitä osastomuureja halutaan purkaa ja edistää yhteistyötä eri työosastojen välillä. 65% johtohenkilöstöstä on sitä mieltä, että hierarkkisen organisaation muuttaminen tiimikeskeisemmäksi on tärkeää tai hyvin tärkeää. Mutta siinä on ongelmansa: Vain 6% johtohenkilöistä on sitä mieltä, että he ovat ”todella tehokkaita” horisontaalisen yhteistyön johtamisessa.

Digitaalinen työnkulku helpottaa tiimikeskeiseen organisaatiomalliin siirtymistä. Työryhmät jaetaan annettujen projektien ja tehtävien perusteella ja kaikki yrityksen osa-alueet voivat tarkkailla ja ottaa osaa eri osastojen tehtävien etenemiseen.

Jos työntekijät ovat mukana useammassa projektissa samanaikaisesti, digitaalinen työnkulku auttaa heitä tarkkailemaan, tekemään ja vaihtamaan tehtävästä toiseen pitkin päivää.

Erilaisia näkymiä mondayssä

3. Integraatio ja keskittäminen

Kommunikaatiossa ja yhteistyössä on puolensa, mutta kolikon kääntöpuolella ne vievät paljon aikaa. Keskiverto työpäivän aikana työntekijöillä on tunti ja 12 minuuttia vapaata kommunikaatiovälineistä. Tämä tarkoittaa, että käytämme 76% työajastamme sähköpostin ja chatin edessä, eikä tässä oteta huomioon aikaa, jonka heitämme hukkaan etsiessämme tarvitsemaamme tietoa ja poukkoillessamme eri työsovellusten välillä.

Nuo päivät ovat ohi. Digitaalinen työnhallintaratkaisu keskittää kommunikaation ja yhteistyön yhteen paikkaan, josta kaikki löytävät helposti tarvitsemansa.

Jokaisen tiimin työntekijällä on pääsy chattiin ja kommentointiin, mahdollisuus liittää dokumentteja ja kuvia sekä kyky luoda ja päivittää aikatauluja. Esimerkiksi graafisen suunnittelijan ei enää tarvitse lähettää viimeisintä mainosvedostaan sähköpostitse, vaan sen voi ladata työnäkymään kaikkien nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Tämän hyödyttää kaikkia: tiimin jäsenet tuntevansa antavan panoksensa työhön ja suunnittelija saa nopean palautteen. Ei enää hajanaisia mailiketjuja!

Käyttäjät voivat myös integroida viestejä ja tietoa muilta alustoilta, esimerkiksi Gmailista tai Outlookista niin, että ne ovat kätevästi yhdessä paikassa. Mikä parasta, kaikilla on pääsy tähän tietoon, milloin vain, jopa silloin kun henkilöstöä on lomalla tai poistuu talosta kokonaan.

monday.com boardi

4. Joustavuus

Jokaisella työntekijällä on oma toimintatapansa. He suodattavat tietoa, oppivat ja suorittavat eri tavoilla. Siksi yhden koon toiminta-alusta tai hätäisesti kasattu ratkaisupaketti ei toimi. Työnantajan täytyy antaa työntekijöilleen pääsy tietoon, aikatauluihin ja tehtäviin heille sopivin keinoin. Tällainen joustavuus on mahdollista digitaalisessa työnhallinnassa.

Esimerkiksi jotkut työntekijät haluavat tarkkailla työaikatauluaan aikajananäkymässä, siinä missä joku toinen voisi suosia kalenterinäkymää. Jo tällaiset yksinkertaiset joustavuusmahdollisuudet helpottavat työntekijöiden taakkaa ja stressiä:43% henkilöstöstä stressaa uusien toimintamallien ja työkalujen integroimisesta työhönsä.

Lisäasetukset ja suodatinmahdollisuudet lisäävät joustavuutta entisestään ja auttavat työntekijöitä olemaan perillä aikamääreistä ja liikkuvasta tiedosta. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin johtohenkilöstölle, joiden täytyy olla tietoisia hyvin tietyistä projekteista.

5. Helppo käyttää ja omaksua

Milleniaalit ja Z-sukupolvi ovat varmastikin suurin työvoima, mutta hyvin todennäköisesti joukossa on myös suuria ikäluokkia ja X-sukupolven edustajia. Tämä tarkoittaa, että organisaatiossa on vähintään yksi, jolla on hankaluuksia tottua kaikkiin käytettäviin työsovelluksiin. Paras tarjolla oleva digitaalinen työnhallintasovellus kuitenkin saa teknologiaakin karttavan työntekijän oppimaan sen helposti.

Tämän lisäksi tiimin jäsenet voivat helposti päivittää tehtäviä, aikatauluja ja edistymistä työssään. Tämä auttaa heitä tuntemaan, että he hallitsevat työelämäänsä. Näppärämmät työntekijät taas voivat automatisoida toistuvia tehtäviään ja keskittyä luovaan ja strategiseen suunnitteluun.

monday.com gif visuaalisuus

Digitaalinen työnkulku yrityksessäsi – Miten saada tiimisi innostumaan

Uusien toimintatapojen omaksuminen ei ole helppoa. Uusien ja parempien toimintatapojen omaksumisen osana on saada työntekijät innostumaan vanhojen toimintatapojen ja työsovellusten jättämisestä, joihin he ovat tottuneet. Näitä neuvoja seuraamalla saat asetettua itsesi ja organisaatiosi kohti menestystä, kun siirrytte digitaaliseen työnkulkuun:
Keskity ensimmäisenä hyötyihin:

Kerro kaikille, että digitaalinen työnkulku ei auta ainoastaan yritystä, mutta myös heitä yksilöinä. Kerro, kuinka se tekee heidän elämästään helpompaa ja päivistä tuottavampaa.

Anna esimerkkejä ja inspiraatiota:

Kun yrität valottaa digitaalisen työnkulun etuja, niin kerro erilaisista tilanteista, joissa se hyödyttää. Käy läpi normaali työpäivä ja miten se paranisi tällä metodilla.

Ole läpinäkyvä siirtymästä:

Älä säästele yksityiskohdissa. Anna tietoa siitä, milloin uuteen työskentelytapaan siirtyminen tapahtuu, kuinka kaikki tiimit pääsevät helposti raiteille ja kuinka he voivat olla helposti yhteydessä asiakastukeen, jotta he saavat maksimihyödyn tästä sijoituksesta.

Tarjoa jatkuvaa koulutusta:

Kukapa ei tykkäisi tehokkuutta parantavasta kikasta? Teknisen tuen ja henkilöosaston pitäisi tehdä yhdessä sarja koulutusmateriaalia ja työkaluja jotka auttavat työntekijöitä vielä siirtymän jälkeenkin.

Liity tuottavuuden vallankumoukseen

Yrityksesi kasvaa ja muuttuu. Älä taistele muutosta vastaan pitämällä kynsin ja hampain kiinni sekalaisista työkaluista, jotka vain hidastavat yrityksesi toimintaa ja tuottavuutta. Monday.com antaa sinulle uuden, paremman tavan hallita työtäsi.

Anna tiimeillesi valtaa suunnitella, organisoida ja seurata projekteja visuaalisessa ja yhteistyöystävällisessä ympäristössä. Helppo omaksuminen, muokattavat pohjat ja näkymät sekä sujuva integrointi antaa heille alustan työskennellä niin, kuin heille parhaaksi sopii. Ja meidän turvallisuusjärjestelmämme takaa mielenrauhan siitä, että tärkeät työntekijä- ja asiakastiedot pysyvät täysin turvassa.

monday.com logo gif

Mitä odotat? Koe monday.com jo tänään!

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Lähteet
monday logo valkoinen

Monday.com on palkittu digitaalinen työnhallinta-alusta, joka auttaa horisontaalisia työryhmiä keskittämään ja suoraviivaistamaan digitaalisen työnkulun. Se vahvistaa yrityksen työryhmien kykyä hallita monimutkaisia työprojekteja helposti ja tehokkaasti, tarjoten työntekijöille joustavuutta, joka sopii heidän toimintatapoihinsa.

Tämä tehokas alusta, jonka juuret ovat läpinäkyvyydessä, kannustaa parempaa johtamista ja päätöksentekoa, joka johtaa positiiviseen ja yhteistyökykyiseen työympäristöön ja parantaa työtehokkuutta. Yli 70 000 organisaatiota liiketoiminnan joka osa-alueelta käyttää monday.comia maailmanlaajuisesti. Löydät lisää tietoa monday.comista osoitteessa monday.com.

Ota yhteyttä ja laita yrityksessäsi isompi vaihe silmään!

Partner ja logo

Olemme monday.comin Suomen Gold Partneri

Ota yhteyttä ja varaa työkalun esittely tiimillesi.