Scrum • Ketterät menetelmät projektinhallinnassa [2/3]

Scrum on yksi ketterän projektinjohtamisen muoto

Scrumin pääpiirteisiin kuuluvat määrämittaiset kehitysjakso joita kutsutaan sprinteiksi. Sprintit ovat eräänlaisia miniprojekteja, joiden aikana päätetään suorittaa tietyt ennalta määrätyt tehtävät.

Useimmiten sprintit kestävät alle 30 päivää. Yleisin sprintin kesto on kaksi viikkoa. Sprinttien sisällä käydään päivittäisi 15 minuutin palavereja, joiden aikana tiimin sisällä käydään läpi tapahtunut kehitys ja uudelleen organisoidaan työtä jos tarpeen.  Scrum on suunniteltu erityisesti pienten (3-9 henkilön) ohjelmistokehitystiimien käyttöön.

Scrum ketterä projektijohtamisen muoto Monday board

Scrum roolitus

Product owner

Product owner on tiimissä asiakkaan ääni ja hänen vastuullaan on maksimoida tiimin tuoma arvo asiakkaalle. Product owner ylläpitää ja priorisoi tehtävien backlogia ja kuvaa tuotetta asiakkaan käyttämin termein. Product ownerin tehtävä ei ole määritellä teknologisia ratkaisuja joilla asiakkaan arvo maksimoidaan, vaan keskittyä kommunikoimaan asiakkaan kanssa ja tuomaan hänen kaipaamansa todelliset toimintaa ohjaavat muutokset lopullisene tuotteeseen.

Kehitystiimi

Kehitystiimi vastaa itse tuotteen toteutuksesta. Kehitystiimiin voi ohjelmistokehityksessä kuulua muitankin kuin ohjelmoijia.

Scrum master

Scrum masterin tärkein tehtävä on suoda kehitystiimille työrauha. Scurm masterin kontolla on järjestää tiimin tapaamiset, auttaa Product owneria backlogin kanssa, coachata ja pitää yllä itsejärjestyvän tiimin ilmapiiriä.

Backlog

Backlog sisältää tehtävät (user stories, use cases) joita käytetään uusien ominaisuuksien, bugikorjausten jne. määrittelyssä. Backlogissa kohtaavat product ownerin määrittelemä liiketoiminnallinen arvo ja kehitystiimin määrittelemä haaste kyseisen arvon saavuttamiseksi.

Sprint backlog

Spriting backlogiin merkitään kunkin sprinttijakson aikana suoritettavat tehtävät. Näitä tehtäviä ei koskaan ylemmältä taholta määritellä jokin tehtäväksi vaan itseorganisoituva tiimi poimii itselleen omat tehtävänsä yksilöllisten taitojen mukaan.

Katso parhaat työkalut ketterään projektinhallintaan >>


Lue myös:

Osa 1: Agile – Ketterät menetelmät projektinhallinnassa

Ketterät menetelmät (Agile) ovat tulleet yhä suositummiksi projektinhallinnassa.

Osa 3: Kanban on yleinen ketterän kehittämisen metodi

Kanban lienee useimmille tuttu Kanban taulunäkymästä. Näkymässä tehtäviä siirrellään vasemmalta oikealle eri vaiheiden läpi.


Kokeile nyt ketterää työkalua projektinhallintaan ilmaiseksi

Monday

Kokeile monday.comia ilmaiseksi!

Jätä kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *